پنل های نمایندگی

پنل های نمایندگی

پنل طلایی

پشتیبانی از همه اپراتور ها  
نامحدود کاربر  
بانک شماره های کشور / ایرانسل و همراه اول  

تعرفه هر پیام 12تومان
قیمت 50 هزار تومان

سفارش  

پنل نقره ای

پشتیبانی از همه اپراتور ها  
نامحدود کاربر  
بانک شماره های کشور / ایرانسل و همراه اول  

تعرفه هر پیام 13 تومان
قیمت 25 هزار تومان

05152244673